Työvalmennussäätiö Avitus

Apua elämänhallintaan, työ- ja toimintakykyä

Etsivän nuorisotyön hanke

Hanke käynnistyi Jämsässä 1.10.2010. Toimintaa rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö (valtionavustus etsivään työparitoimintaan) ja Jämsän kaupunki. Etsivää nuorisotyötä toteutetaan työparityöskentelynä.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on ohjata ja neuvoa 15 - 29-vuotiaita nuoria

  • jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella
  • tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkisen sektorin palvelut
  • tarvitsevat tukea kiinnittyäkseen tarjolla oleviin palveluihin
  • ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä
  • ovat vaarassa keskeyttää tai jo keskeyttäneet toisen asteen opinnot
  • tarvitsevat tukea ja ohjausta arjenhallintaan
  • eivät saa toisen asteen opiskelupaikkaa

Asiakkaat ohjautuvat etsivän työn piiriin sosiaalityön, mielenterveyskeskuksen, TE-toimiston, oppilaitosten ja perusopetuksen kautta, myös nuori itse tai nuoren läheinen voi olla yhteydessä etsiväntyö ohjaajiin suoraan, mikäli huoli nuoresta nousee.

Koulutuksen järjestäjille tuli 1.1.2011 lakisääteinen velvoite luovuttaa tiedot salassapitosäädöksistä huolimatta, mikäli alle 25-vuotias tuen tarpeessa oleva nuori keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa ja nuori on ilman jatkosuunnitelmia.

Tarkoituksena on, ettei nuori jää ajelehtimaan tyhjän päälle, vaan hän saa tukea ja ohjausta yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti, juuri silloin kun hän sitä tarvitsee. Etsivät tapaavat nuoria muun muassa kouluilla, nuoren kotona tai viranomaistapaamisissa.
Työ toteutetaan työparityöskentelynä ja tavoitteena on olla käytettävissä juuri silloin kun nuori tarvitsee ohjausta.

Etsiväntyön ohjaaja tekee kiinteää yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa sen mukaan mikä on nuoren sen hetkisen tilanteen kannalta tarkoituksenmukaista.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Seppolantie 5, 42100 Jämsä

 

Tuoteuutuuksiamme