Työvalmennussäätiö Avitus

Apua elämänhallintaan, työ- ja toimintakykyä

Yksilövalmennus-hanke

Nuorten työpajatoimintaa kehittävä hanke, jota rahoitetaan ELY-keskuksen myöntämällä valtionavustuksella sekä Jämsän kaupungin maksuosuudella. Säätiön työpajatoimintaan osallistuvien nuorten lisäksi projektin kohderyhmään kuuluvat Jämsänjokilaakson alueen alle 29-vuotiaat työttömät nuoret, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai koulutuksen saaneet nuoret, jotka tarvitsevat tukea koulutukseen tai työelämään hakeutumisessa.

Nuoria ohjataan projektiin yhteistyökumppaneiden aloitteista, mutta myös nuori itse voi ottaa suoraan yhteyttä yksilövalmentajaan. Hankkeen toimintamuotoja ovat yksilöohjaus sekä ryhmävalmennus. Työntekijän toimintaa ohjaavia arvoja ovat yksilöllisyys, joustavuus, vuorovaikutuksellisuus sekä luottamuksellisuus.

Yksilöohjaus

Nuoren omat tarpeet, toiveet ja odotukset ovat yhteistyön perusta

  • Tilannekartoitus
  • Kahdenkeskiset ohjauskeskustelut nuoren kanssa
  • Vaihtoehtojen kartoittaminen
  • Konkreettinen tuki nuorelle (mm. lomakkeiden täyttö, yhteydenotot ja tutustumiskäynnit yrityksiin sekä oppilaitoksiin, viranomaisasiointi ja tiedonhaku yhdessä)
  • Yhteistyötä sekä verkostoitumista eri viranomaistahojen kanssa
  • Tavoitteena on löytää nuorelle polku työharjoitteluun, työelämään, ammatilliseen koulutukseen tai vaihtoehtoisesti ratkaisu nykyisen elämäntilanteen parantamiseksi
  • Tapaamiset tarpeen mukaisesti ja tuki on käytettävissä niin kauan kunnes polunalku on löytynyt

Säätiön työpajatoimintaan osallistuvien nuorten yksilöohjaus tapahtuu pajajakson aikana, jolloin työvalmennus sekä yksilöohjaus nivoutuvat toisiinsa tukien nuoren elämänhallintaa, ammatillisia valmiuksia sekä aktivoitumista työpajajakson aikana. Yhteisissä keskusteluissa käydään läpi nuoren asettamia tavoitteita, seurataan niiden toteutumista ja lopuksi arvioidaan pajajakson onnistumista sekä mietitään jatkopolkuja eteenpäin.

Yhteystiedot:

Käyntiosoite: Seppolantie 5, 42100 Jämsä

Tuoteuutuuksiamme