Työvalmennussäätiö Avitus

Apua elämänhallintaan, työ- ja toimintakykyä

Mielenterveyskuntoutujille

Mielenterveyskuntoutujille Avitus järjestää ei työsuhteista työtoimintaa, jossa pääpaino on arkielämän hallinnassa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Lisäksi työtoiminta tarjoaa mahdollisuuden sosiaalisiin kontakteihin ja vertaistukeen.

Toimintaan osallistumisesta maksetaan työosuusrahaa, joka ei ole veronalaista ansiotuloa. Kaikille tehdään yksilöllinen sopimus, jossa sovitaan sopimuksen voimassaoloaika, työaika ja työosuusrahan suuruus.

Katso lisätietoja: palveluihin hakeutuminen.

Tuoteuutuuksiamme