Työvalmennussäätiö Avitus

Apua elämänhallintaan, työ- ja toimintakykyä

Osatyökykyisille

Osatyökykyisille, eli henkilöille joilla on todettu selkeä työelämään sijoittumista haittaava sairaus tai vamma, Avituksen toimipisteet tarjoavat mahdollisuuden kokeilla työelämässä pärjäämistä. Kokeilu voi tapahtua kuntouttavana työtoimintana, TE-toimiston työkokeiluna tai palkkatukityönä. Työtehtävät ja työaika sovitaan yksilöllisesti kunkin tarpeiden ja jaksamisen mukaan. Toiminta on tavoitteellista työvalmennusta ja tarkoituksena on löytää toimintaan osallistuville henkilöille elämän tilannetta ja työmarkkina-asemaa parantavia ratkaisuja

Katso lisätietoja kohdista: hanketoiminta, palveluihin hakeutuminen.

Tuoteuutuuksiamme