Työvalmennussäätiö Avitus

Apua elämänhallintaan, työ- ja toimintakykyä

Valionkadun toimipiste

Liikkuva paja

Toiminnan tavoitteena on Avituksen asiakasryhmien osallisuuden ja yhteiskuntavalmiuden edistäminen sekä uusien elämysten ja kokemusten tuottaminen. Liikkuvan pajan toiminta on monipuolista talon ulkopuolella tapahtuvaa pienryhmätoimintaa, josta vastaa yksi ohjaaja.


Toiminta on asiakaslähtöistä, jota toteutettaessa otetaan huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet, toiveet, kyvyt ja valmiudet. Toiminnan suunnittelua ohjaavat asiakkaiden yksilölliset tavoitesuunnitelmat. Liikkuvassa pajassa korostuu sosiaalinen vuorovaikutus, oppiminen ja omantoiminnan vahvistaminen.
Toiminta toteutetaan jalkautuen erilaisiin toimintaympäristöihin.


Menetelminä toiminnassa ovat Luonto -ja eläinavusteinen toiminta, pienimuotoiset ulkotyöt, työelämään tutustumispäivät, vapaaehtoistyö sekä tutustumiskäynnit eri yhteisöissä ja yrityksissä. Yhteistyökumppaneina ovat mm. Jämsän terveys Oy, Gradia, SPR, kirjasto, paikalliset yritykset sekä yhdistykset.

 

Avotyö

Avotyötoiminta on tavallisilla työpaikoilla toteutettavaa työtoimintaa. Avotyöntekijät työskentelevät erilaisissa tehtävissä kaupungin palveluyksiköissä sekä yrityksissä. Avotyön työaikaan vaikuttavat työntekijän voimavarat ja työnantajan tarpeet. Työajasta sopivat työntekijä, työnantaja ja avotyöohjaaja. Avotyöntekijä voi työskennellä osan viikosta työpaikalla ja osan säätiön toimipisteessä. 

Avotyöt voidaan aloittaa harjoittelujaksolla, jonka pituus on 1-2 kuukautta. Jakson aikana opetellaan työtehtäviä ja työyhteisöön sopeutumista. Avotyö antaa mahdollisuuden tutustua työelämään ja kuulua työyhteisöön. 

Työpäivän pituus vaihtelee 1-8 tuntiin, 1-5 päivää viikossa. Avotyötoiminnasta saa työosuusrahaa. Työosuusrahalla ei ole vaikutusta muiden sosiaalietuuksien määrään. 

Avotyötoimintaa järjestetään kehitysvammaisten erityishuoltolain tai sosiaalihuoltolain perusteella.  Avotyöntekijällä on oikeus ilmaiseen kuljetukseen työpaikalle, jos avotyötoiminta perustuu kehitysvammaisten erityishuoltolakiin. 

 

Myymälä

Valionkadun myymälässä myydään pääasiassa oman tuotannon puu- ja tekstiilitöitä sekä muita kädentaitotöitä. Meillä voit maksaa myös pankkikortilla. Myymälä on avoinna seuraavasti: ma-to 8.00-15.30, pe 8.00-14.00

Toiminta

Järjestämme kuntoutus- ja työvalmennuspalveluja kehitysvammaisille, osatyökykyisille, vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville, mielenterveyskuntoutujille ja alle 29-vuotiaille nuorille. Toiminnan sisällön suunnittelussa huomioidaan asiakkaan toiveet, tarpeet ja toimintakyky. Työtoiminta Valionkadulla koostuu erilaisista kokoonpano- ja pakkausosaston, tekstiiliosaston sekä siivouksen ja keittiöalan työtehtävistä. Työn lisäksi päivään voi kuulua muuta mielekästä toimintaa kuten esimerkiksi liikuntaa, retkiä, pelaamista ja kädentaitotöitä. Päivittäinen asiakasmäärä on noin 80. 

Työ- ja toimintatilaa Valionkadulla on käytössä n. 2200 m². Tilat ovat valmistuneet vuosina 1982, 1990 ja 2014. Vuonna 2014 valmistuneessa laajennuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota vaikeimmin kehitysvammaisten päivätoiminnan tarpeisiin, joita ovat muun muassa esteettömyys, selkeys ja riittävän suuret tilat. Samassa yhteydessä saimme suojaisan sisäpihan, jossa on mukava viettää kahvitaukoa tai toimintatuokiota. Piha on laatoitettu, joten siellä on helppo liikkua myös erilaisilla apuvälineillä. Monitoimilaitteessa voidaan parantaa ja ylläpitää koordinaatiota ja fyysistä toimintakuntoa. 

Päivätoiminta

Päivätoiminnassa toimii kolme pienryhmää. Päivätoiminnan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä ja lisätä osallisuutta. 

RYHMÄ 1

Ryhmä on tarkoitettu autismin kirjon henkilöille ja henkilöille, joilla on autistisia piirteitä.  Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoja, arjen taitoja ja työtaitoja sekä lisätä tietoutta lähiympäristöstä ja yhteiskunnan toiminnasta. Toiminta on strukturoitua, ennakoitua, ja sisällöltään monipuolista. Toiminnassa huomioidaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa päiväohjelmiensa sisältöön.   

RYHMÄ 2

Ryhmä on tarkoitettu kehitysvammaisille aikuisille, joilla tuen tarve on suuri. Toiminnan tarkoituksena on mielekkään arkielämän tukeminen, osallistumisen mahdollistaminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Ryhmässä harjoitellaan kädentaitoja ja valmistetaan pientuotteita omaan myymälään. 

RYHMÄ 3

Ryhmä on tarkoitettu kehitysvammaisille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea itsenäisen elämän taitojen harjoittelussa. Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa arjen- ja elämänhallintaan liittyviä taitoja, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja, itsestä huolehtimisen taitoja, liikkumista ja työelämätaitoja. Toiminta tarjoaa mahdollisuuksia pienimuotoisiin työtehtäviin. Ryhmässä valmistetaan pientuotteita omaan myymälään ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan työtoimintaan.

 

Tuoteuutuuksiamme