Työvalmennussäätiö Avitus

Apua elämänhallintaan, työ- ja toimintakykyä

Hallinto

Säätiön toimielimet ovat valtuuskunta ja hallitus.

Valtuuskunta, johon kuuluu 16-22 jäsentä säätiön perustajatahoista, valvoo ja ohjaa säätiön toimintaa. Valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja sen toimikausi on neljä kalenterivuotta.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

Säätiön toimitusjohtaja johtaa ja valvoo säätiön toimintaa ja tekee hallitukselle tarvittavia esityksiä säätiön toiminnan kehittämiseksi.

Säätiöllä on johtoryhmä, johon kuuluvat toimipisteiden esimiehet, projektiedustus, toimistosihteeri ja toimitusjohtaja. Johtoryhmä kokoontuu joka toinen viikko ja käsittelee toimintaan liittyviä käytännön asioita ja toiminnan kehittämistä.

Tuoteuutuuksiamme