Työvalmennussäätiö Avitus

Apua elämänhallintaan, työ- ja toimintakykyä

Kuntoutus- ja työvalmennuspalvelut

Kuntoutuspalvelut

"Mielekkääseen elämään tukeva kuntoutus"

Tavoitteena on tukea ja ylläpitää kuntoutujan aktiivista toimintakykyä ja säännöllistä elämänrytmiä sekä lisätä sosiaalista kanssakäymistä ja arkielämän hallintaa työ- tai viriketoiminnan keinoin.

  • Kehitysvammaisten päivätoiminta
  • Kehitysvammaisten työtoiminta
  • Vammaisten henkilöiden työtoiminta (Sosiaalihuoltolaki 27 e §)
  • Kuntouttava työtoiminta (laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001)

Työvalmennuspalvelut

"Työelämävalmiuksia tukeva toiminta"

Tavoitteena on tukea ja ylläpitää valmentautujan aktiivista toimintakykyä ja lisätä hänen työelämävalmiuksiaan työtaitoja ja ammatillisia valmiuksia kohottamalla.

  • Työkokeilu/työssä suoriutumisen arviointi
  • Avotyö ja tuettu työllistyminen
  • Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta (Sosiaalihuoltolaki 27 d §)
  • Opiskelua ja ammatillista koulutusta tukeva työvalmennus
  • PAIKKOtyökalut ja tunnistetut oppimisympäristöt
  • Opiskeluvalmiuksien lisääminen ja opiskelua hyödyttävän ja tarvittavan työkokemuksen saaminen erilaisissa työtehtävissä

Tuoteuutuuksiamme