Työvalmennussäätiö Avitus

Apua elämänhallintaan, työ- ja toimintakykyä

Päivätoiminta

Päivätoiminnassa toimii kolme pienryhmää. Päivätoiminnan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä ja lisätä osallisuutta. 

RYHMÄ 1

Ryhmä on tarkoitettu autismin kirjon henkilöille ja henkilöille, joilla on autistisia piirteitä.  Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoja, arjen taitoja ja työtaitoja sekä lisätä tietoutta lähiympäristöstä ja yhteiskunnan toiminnasta. Toiminta on strukturoitua, ennakoitua, ja sisällöltään monipuolista. Toiminnassa huomioidaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa päiväohjelmiensa sisältöön.   

RYHMÄ 2

Ryhmä on tarkoitettu kehitysvammaisille aikuisille, joilla tuen tarve on suuri. Toiminnan tarkoituksena on mielekkään arkielämän tukeminen, osallistumisen mahdollistaminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Ryhmässä harjoitellaan kädentaitoja ja valmistetaan pientuotteita omaan myymälään. 

RYHMÄ 3

Ryhmä on tarkoitettu kehitysvammaisille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea itsenäisen elämän taitojen harjoittelussa. Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa arjen- ja elämänhallintaan liittyviä taitoja, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja, itsestä huolehtimisen taitoja, liikkumista ja työelämätaitoja. Toiminta tarjoaa mahdollisuuksia pienimuotoisiin työtehtäviin. Ryhmässä valmistetaan pientuotteita omaan myymälään ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan työtoimintaan.

 

Valionkadun toimipiste

 • Liikkuva paja

  Toiminnan tavoitteena on Avituksen asiakasryhmien...

 • Toiminta

  Järjestämme kuntoutus- ja työvalmennuspalveluja...

 • Avotyö

  Avotyötoiminta on tavallisilla työpaikoilla toteutettavaa...

 • Myymälä

  Valionkadun myymälässä myydään pääasiassa oman tuotannon...

 • Päivätoiminta

  Päivätoiminnassa toimii kolme pienryhmää. Päivätoiminnan...

 • Kokoonpano- ja pakkaustyöt

  Kokoonpano- ja pakkausosastolla teemme alihankintana...

Tuoteuutuuksiamme